از محلولهای ضدعفونی کننده برای پاک کردن وضدعفونی کردن سطوح چوبی استفاده نکنید

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
منبع : ایتال سرویس مرکز خدماتی تعویض تعمیر مبلمان

از محلولهای ضدعفونی کننده برای پاک کردن وضدعفونی کردن سطوح چوبی استفاده نکنید

این روزها که دنیا درگیرویروس کرونا شده اکثریت ازمحلولهای ضدعفونی کننده استفاده می کنند

این روزها که دنیا درگیر ویروس کرونا شده اکثریت مردم از محلولهای ضدعفونی کننده استفاده می کنند ،استفاده ازاین مواد برای پاک کردن سطوح چوبی می تواند باعث سفیدک وآسیب دیدن سطوچ چوبی رنگ شده شود که دیگر قابل ترمیم نباشد

ایتال سرویس مرکز خدماتی تعمیر،تعویض واصلاح رویه وزیرکارمبلمان

 

  .


اخبار مرتبط

مشاهده همه
از محلولهای ضدعفونی کننده برای پاک کردن وضدعفونی کردن سطوح چوبی استفاده نکنید
این روزها که دنیا درگیرویروس کرونا شده اکثریت ازمحلولهای ضدعفونی کننده استفاده می کنند