آخرین اخبار
از محلولهای ضدعفونی کننده برای پاک کردن وضدعفونی کردن سطوح چوبی استفاده نکنید

از محلولهای ضدعفونی کننده برای پاک کردن وضدعفونی کردن سطوح چوبی استفاده نکنید

این روزها که دنیا درگیرویروس کرونا شده اکثریت ازمحلولهای ضدعفونی کننده استفاده می کنند